Privacybeleid

Met het inschrijven op onze nieuwsbrief, het meedoen met een actie of het sluiten van een overeenkomst waarvoor we uw klantgegevens nodig hebben, verklaart u als klant kennis te hebben genomen van ons privacybeleid:

Verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens:
TEA TUB
Amy Vekemans
Antwerpsesteenweg 269
2390 Westmalle

§1 Klantgegevens worden enkel en alleen gebruikt en bijgehouden door Tea Tub voor publicitaire of informatieve doeleinden, wedstrijden, overeenkomsten of klantenkaarten voor zolang deze lopen.
>§1.1 Klantenkaarten worden van rechtswege 7 jaar bijgehouden.
>§1.2 Identiteitskaartgegevens worden bijgehouden totdat de betaling op termijn voltooid is: wanneer er onbetaalde goederen met u als klant meegegeven worden die pas achteraf betaald mogen worden, kan Tea Tub aan u als klant een kopie of foto van uw identiteitskaart vragen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde louter met als doel een overeenkomst te sluiten en fraude te voorkomen. Tot zover de betaling niet plaatsvond, blijft Tea Tub in het bezit van deze kopie of foto van uw identiteitskaart. Vanaf dat de betaling voltooid is, wordt deze kopie of foto onherroepelijk vernietigd.
>§1.3 Alle andere klantgegevens worden standaard permanent bijgehouden. 

§2 Klantgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Uitgezonderd in geval of bij vermoeden van fraude kan Tea Tub uw klantgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten.

§3 U kan als klant ten allen tijde uw gegevens opvragen, aanpassen of laten verwijderen uit het datasysteem door Tea Tub te contacteren.

§4 Vindt u dat er u onrecht aangedaan werd met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, dan heeft u het recht om bevoegde autoriteiten in te schakelen.