Privacybeleid

A. Gegevensbescherming GDPR

§1 Met het inschrijven op onze nieuwsbrief, het meedoen met een actie of het sluiten van een overeenkomst waarvoor we uw klantgegevens nodig hebben, verklaart u als klant kennis te hebben genomen van ons privacybeleid.
§2 Verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens:
TEA TUB
Amy Vekemans
Antwerpsesteenweg 269
2390 Westmalle
§3 Klantgegevens worden enkel en alleen gebruikt en bijgehouden door Tea Tub voor de verbetering van onze dienstverlening.
§4 Klantgegevens kunnen vergaard worden bij acties zoals wedstrijden, inschrijvingen op de nieuwsbrief, overeenkomsten of bij volle klantenkaarten.
§5 Klantenkaarten en de daarop staande klantgegevens worden van rechtswege 7 jaar bijgehouden.
§6Identiteitskaartgegevens worden bijgehouden totdat de betaling op termijn voltooid is: wanneer er onbetaalde goederen met u als klant meegegeven worden die pas achteraf betaald mogen worden, kan Tea Tub aan u als klant vrijblijvend een foto van uw identiteitskaart vragen. Dit is een voorwaarde louter met als doel fraude te voorkomen, bijvoorbeeld in geval iemand in naam van een bedrijf goederen ophaalt, en deze nog niet betaalt. Tot zover de betaling niet plaatsvond, blijft Tea Tub in het bezit van deze foto van uw identiteitskaart. Vanaf dat de betaling voltooid is, wordt deze foto onherroepelijk vernietigd.
§7 Klantgegevens die met akkoord van de klant vergaard werden, bijvoorbeeld bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, worden standaard permanent bijgehouden, tenzij u als klant uitdrukkelijk vraagt deze te vernietigen.
§8 Klantgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Daar gelden twee uitzonderingen op: wanneer goederen verzonden moeten worden, geven wij uw gegevens door aan Bpost om verzending mogelijk te maken, of in geval of bij vermoeden van fraude, dan kan Tea Tub uw klantgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten.
§9 U kan als klant ten allen tijde uw gegevens opvragen, aanpassen of laten verwijderen uit het datasysteem door Tea Tub simpelweg te contacteren.
§10 Vindt u dat er u onrecht aangedaan werd met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, spreek er ons dan zeker over aan zodat we tot een oplossing kunnen komen. U heeft het recht de bevoegde autoriteiten in te schakelen.

B. Camerabewaking & foto’s

§1 Bij het betreden van de winkel wordt met de klant meegedeeld via een camerapictogram dat er camerabewaking aanwezig is. Bij het betreden van de winkel gaat de klant akkoord dat er cameraopnames gebeuren.
§2 Verwerkingsverantwoordelijke van het beeldmateriaal:
TEA TUB
Amy Vekemans
Antwerpsesteenweg 269
2390 Westmalle
§3 Camerabeelden dienen voor uw en onze veiligheid en worden dan ook gedurende een bepaalde tijd bijgehouden.
§4 De aanwezige camera’s zijn geregistreerd. Zij kunnen dan ook ten allen tijde opgevraagd worden door de bevoegde autoriteiten in geval van diefstal of elk andersoortig voorval dat vanuit de winkel zichtbaar is.
§5 Foto’s
die gemaakt worden in de winkel of vanop straat richting de winkel waarop personen staan, worden steeds met mondelinge uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie gemaakt en/of gepubliceerd, bijvoorbeeld bij een winactie. Foto’s waar geen uitdrukkelijke toestemming voor werd gegeven, bijvoorbeeld tijdens een evenement, worden geblurd zodat personen onherkenbaar zijn.
§6 Toestemmingen voor publicatie van foto’s kunnen steeds terug ingetrokken worden door ons te contacteren.